Szanowny Użytkowniku!

W trosce o bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych, stworzyliśmy zbiór zasad, które Cię dotyczą w przypadku korzystania z możliwości naszej witryny internetowej. 

Zapisy Polityki Prywatności uwzględniają przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

Pojęcia:

Administrator – jest to Administrator Danych Osobowych, który jest podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym Twoje dane.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego zapisy obowiązują nas od 25 maja 2018 r.

Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 § 1

Administratorem Twoich danych osobowych jest EURONAVI Doradztwo Gospodarcze Maciej Wędkowski, 35-104 Rzeszów, ul. Potokowa 116 c/8

§ 2

  • Strona internetowa jest przede wszystkim miejscem, gdzie możesz pozyskać informacje na temat działalności marki Ancora Yachting (Administratorem danych osobowych pozostawianych w trakcie każdorazowej wizyty na stronie https://www.ancora-yachting.pl jest EURONAVI Doradztwo Gospodarcze Maciej Wędkowski, 35-104 Rzeszów, ul. Potokowa 116 c/8).
  • Dane dotyczące każdej wizyty na naszej tej internetowej są zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak: adres IP komputera, typ przeglądarki, itp.
  • Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem strony internetowej przeznaczone są wyłącznie na użytek Administratora.
  • Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych.
  • Na witrynie znajdziesz dane kontaktowe, poprzez które możesz skontaktować się z przedstawicielami Administratora. Gdy kontaktujesz się z przedstawicielami Administratora za pomocą telefonu, poczty e-mail, formularza kontaktowego przekazujesz mu dobrowolnie swoje dane osobowe. Dane te zostaną wykorzystane w celu nawiązania kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi.

 § 3

Celem przetwarzania danych osobowych są:

⎯ umożliwienie zapoznania się przez Użytkownika z profilem działalności i ofertą marki Ancora Yachting

⎯ udzielanie odpowiedzi po nawiązaniu kontaktu przez Użytkownika poprzez dane teleadresowe udostępnione przez Administratora, tym samym umożliwienie kontaktu z przedstawicielami wskazanych podmiotów;

⎯ w celach statystycznych (np. dot. ilości wejść na stronę internetową) i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich, wszystko zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b), c), f) rozporządzenia

⎯ a także w celu zgodnym z treścią udzielonych Administratorowi zgód (art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia), które będą mogły zostać pozyskane w sposób wyraźny i dorozumiany.

 § 4

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym.  Zbieranie danych takich jak adres IP komputera przez system informatyczny związane jest z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości kontaktu oraz zapoznania się z obszarami działalności spółek. Brak akceptacji zbierania danych w systemie informatycznym wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji przez użytkownika strony o zaprzestaniu korzystania z witryny internetowej.  

 § 5

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 § 6

Twoje dane osobowe zbierane w systemie informatycznym będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągniecia wskazanych celów przetwarzania.  

Adresy IP komputera będą przechowywane do celów analitycznych przy wykorzystaniu narzędzi Google

Analitics.

Dane podane w sposób dobrowolny w celach kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą udostępnione w celach marketingowych.  

 § 7

Angażując się w pełne zabezpieczenie Twoich danych osobowych, a także szanując Twoją prywatność, stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

 § 8

Witryna korzysta z plików cookies (ciasteczek). 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis – a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Strona internetowa Ancora Yachting wykorzystuje następujące pliki cookies:

⎯ sesyjne, przechowujące informacje o identyfikatorach oraz sposobie sortowania i grupowania elementów na stronie WWW

Dodatkowo strona wykorzystuje pliki cookies z serwisów pośrednich Google Analytics.

Pliki cookies sesyjne są przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies stałe sią przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 § 9

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

 § 10

Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Dane Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  

 § 11

Możesz się skontaktować się z Administratorem poprzez podane dane adresowe praz pod adresem e-mail:

ancora@ancora-yachting.pl